Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
Tùy vị trí
1 năm trước
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí
1 năm trước
Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường
1 năm trước
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kỹ thuật