Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Không yêu cầu
2 năm trước
Tốt nghiệp CĐ hoặc đại học quản trị kinh doanh/Marketing
2 năm trước
TN CĐ trở lên
2 năm trước
Tốt nghiệp lớp 12 trở lên